top of page

Säsongsmässigt stark period för aktier

Stockholmsbörsen har inlett 2024 på minus efter en makalös avslutning på 2023. Från botten i slutet av oktober till den sista handelsdagen 2023 var uppgången 20 procent. Lugnande besked från världens centralbanker gällande ränteutvecklingen tillsammans med gynnsamma inflationsutfall gav bränsle till uppgången i slutet av 2023.

Januari har historiskt präglats av optimism och varit en bra börsmånad med en genomsnittlig uppgång på Stockholmsbörsen på 2,3 procent sedan 1980 och 1,8 procent sedan 1999.


Stockholmsbörsen (SIX RX) steg 8,2 procent i december. Den största uppgången i december sedan 2006. Januari har i genomsnitt stigit med 1,8 procent sedan 1999.

Om vi tittar tillbaka på 2023 så var det storbolagens år. OMXS Small Cap sjönk faktiskt 3,8 procent förra året. Bäst bland storbolagsaktierna 2023 gick H&M, som steg 57,2 procent. Därefter var det enbart verkstadsbolag bland de åtta bästa aktierna: ABB (40,8 procent), Volvo (38,9 procent), Autoliv (38,6 procent), Atlas Copco B (34,5 procent), Alfa Laval (34 procent), Assa Abloy (29,5 procent) och SKF (26,5 procent). Det var således de större, globala verkstadsjättarna som drev indexutvecklingen förra året. Sämst bland de allra största bolagen 2023 utvecklades SBB med ett ras på 70,9 procent. Nibe föll 27,2 procent och Kinnevik 24,5 procent.

Fastighetsindex steg 16,2 procent i december och 19,6 procent helåret 2023. Från slutet av 2022 var indexet -18,3 procent i slutet av oktober 2023. Därifrån lyfte fastighetsaktierna som fyrverkeripjäser, på indexnivå 46,3 procent fram till slutet av 2023.

Bankerna hade ett fantastiskt år resultatmässigt förra året, men endast SEB gick bättre än index med en uppgång på 15,8 procent (exklusive utdelning). Vårt andra bankinnehav i Nordenportföljen, Swedbank, steg 14,7 procent 2023.

Bland de största bolagen i Norden gick Novo Nordisk allra bäst med en uppgång på 48,9 procent 2023.


Bild: Novo Nordisk

I en lugnare räntemiljö bör aktiemarknaden fortsätta att utvecklas positivt, tills signaler om en sämre konjunktur tar överhanden. När utsikterna blir mörka och vinstförväntningarna justeras ned brukar aktier gå svagt. I år förväntas räntorna fortsätta sjunka. Men lägre räntor är ett resultat av oro för konjunkturen. Det finns således en risk att investerarnas glädje över lägre räntor byts ut till oro för bolagsvinsterna. Under slutet av innevarande månad publicerar de flesta större bolagen sin utveckling i det fjärde kvartalet. De globala verkstadsbolagen har sannolikt fortsatt att gå bra – med hög lönsamhet och starka kassaflöden – även om företagsledningarna förmodligen kommer att uttrycka sig i försiktiga ordalag om framtiden. De bolag som har stor exponering mot den svenska marknaden har antagligen utvecklats sämre. Det är vår förväntansbild.

Trots en förmodad konjunkturförsvagning i det korta perspektivet har vi en långsiktigt positiv syn på aktiemarknaden i allmänhet och i synnerhet de bolag vi äger i Nordenförvaltningen. I vår aktieförvaltning vill vi framför allt äga bolag av hög kvalité. Det är bolag som bland andra egenskaper har gynnsamma tillväxtförutsättningar och hög avkastning på kapitalet. Vi vill vara ägare i bolag som växer och som använder sina resurser på bästa möjliga sätt, för att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Comments


bottom of page