top of page

Riksbanken närmar sig toppen av räntehöjningscykelnIdag höjde Riksbanken som väntat styrräntan med 50 bps till 3,00%. Till följd av att inflationstakten i Sverige inte gett sken av att börja avta har Direktionen en hökaktig ansats till styrräntan och meddelar att den kommer att höjas 25 – 50 bps i april. Denna marginella höjning av räntebanan var inte den stora överraskningen vid presskonferensen utan informationen att Riksbanken ska börja sälja statspapper (QT, Quantitative Tightening). Dessa försäljningar kommer att pressa ner priset på statspapper och öka yielden (förenklat ”räntan”) i marknaden.

Avsikten är få upp räntan även på lägre löptider gör, utöver att det har en dämpande effekt på inflationen, att svenska statspapper blir mer intressanta för utländska placerare som måste köpa svenska kronor för att kunna köpa svenska statspapper. Och vips så har Riksbanken indirekt börjat agera i valutamarknaden. Denna manöver är tveeggad då en starkare krona gör att priset på importerade varor blir billigare och således kommer att ha en dämpande effekt på inflationen.Men allt kan väl inte vara fördelaktigt? Nej, Riksbanken har köpt dessa värdepapper när räntan var lägre, läs negativ i många fall, och när räntan stiger så sjunker priset på obligationer i relation till kvarvarande löptid. Obligationerna som nu skall säljas har således sjunkit i kurs och Riksbanken kommer att realisera stora förluster. Totalt uppgår Riksbankens innehav av värdepapper till drygt 840 miljarder kr.

Och nej igen, Höjningen av styrräntan kommer ytterligare att pressa konjunkturen varför Riksbanken marginellt justerar ner sin BNP-prognos för 2023 från -1,0% till -1,1%. Sannolikheten för att det första kvartalet 2023 i likhet med det fjärde kvartalet 2022 också uppvisar negativ tillväxt är stor, vilket då skapar en teknisk recession.

Summa Summarum Riksbanken är på rätt väg att stävja inflationen och håller jämna steg med ECB. Därtill har Riksbanken tagit ett första steg mot att försvara den svenska kronan även om det kommer på bekostnad av att man realiserar stora värdepappersförluster. Vi emotser att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 25 bps i april och därefter behåller räntan intakt för att se hur detta påverkar inflation och ekonomin.Utvalda marknaders utveckling i år


Comentarios


bottom of page