top of page

Riksbanken lämnar räntan oförändrad, men öppnar för räntesänkning i maj eller juni

Riksbanken meddelade igår att man lämnar styrräntan oförändrad vid 4,0 % i linje med marknadens förväntningar. Dock sänkte Riksbanken sin räntebana vilken nu indikerar att styrräntan kommer att hamna vid 3,25 % i slutet av året mot tidigare prognos från i november på 4,10 %. Enligt räntebanan kommer styrräntan att vara 3,0 % i slutet av det första kvartalet nästa år. Det är en kraftig sänkning av räntebanan från i november.

 

Det viktigaste budskapet var att Riksbanken bekräftar att styrräntan sänks i maj eller juni i år, om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma, samt att deras framåtblickande indikatorer tyder på att inflationen (KPIF) närmar sig 2,0 %.  

 

Avseende den svenska konjunkturen höjer Riksbanken sin BNP-prognos för 2024 till 0,3 % från tidigare -0,2 % men bibehåller den vid 1,9 % under 2025. Detta skiljer sig från KI:s prognoser där BNP väntas stiga med 0,8 % under 2024 och 2,5 % 2025. Ser vi till regeringens BNP-prognoser på 1,0 % för 2024 och 2,6 % för 2025 är dom i linje med KI.

 

Förenklat kan man säga att det nu råder en samstämmighet kring att Riksbankens styrränta kommer att sänkas som senast i juni och att styrräntan slutar året mellan 3,0 och 3,25 % för att sedan sänkas ytterligare under det första halvåret 2025 ner mot 2,75 %. Vad som kommer att avgöra sänkningstakten är: inflationsutvecklingen där KPIF måste ner mot 2,0 %, kronkursen där en svagare krona ökar risken för inflation och minskar utrymmet för räntesänkningarna samt i vilken takt som ECB och Fed sänker sina styrräntor. Möjligen kan även konjunktur- och arbetsmarknadsutveckling ligga i vågskålen även om Riksbankens uppdrag endast omfattar inflation och ett stabilt finansiellt system.   

 

Ska vi ge en egen prognos på styrräntan så talar Riksbankens omsorg för den svenska kronkursen för att styrräntan sänks i juni efter att ECB (6 juni) och Fed (1 maj och 12 juni) haft möjlighet att först sänka sina styrräntor. Denna teori stärks om inflationsstatistiken för mars visar på att inflationen går sidledes vilket den just nu gör i både Europa och USA, se diagram nedan. Men det viktigaste budskapet att ta med sig från gårdagens Riksbanksbesked är att styrräntan troligen kommer att sänkas i maj eller i juni.
Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page