top of page

Riksbanken höjer räntan och indikerar ränta på 4,05% under de närmaste åren


Riksbanken fortsatte att höja räntan under det andra kvartalet vilket avslutades med en 25 bps höjning till 3,75 procent den 29 juni, upp från 0 procent de senaste 15 månaderna. Riksbanken indikerar nu att styrräntan (räntebanan) ska ligga still på 4,05 procent under 2024/2025 med en första sänkning till 3,75 procent under 2026.

Räntorna steg generellt under det andra kvartalet och det fortsätter att vara korta löptider som stiger mer än långa. Svensk 2-årig statsobligation steg under andra kvartalet med 53 bps till 3,42 procent vilket ska jämföras med 5-åringen som steg 38 bps till 2,75 procent. Det som är mest anmärkningsvärt är inte ränteuppgångarna utan faktumet att det skiljer 67 bps mellan löptiderna, till fördel för den kortare löptiden! Finansiell teori säger att längre placeringar ska ge högre avkastning än kortare placering i samma värdepapper. Varför stämmer då inte detta? Förklaringen till ”fenomenet” är att räntemarknaden tror att inflationen i Sverige är på väg ner vilket kombinerat med en negativ svensk BNP under 2023 gör att Riksbanken sänker styrräntan inom ett år. För att matematiskt balansera avkastningen mellan 2- och 5-åriga löptider behöver räntan i 2-åriga obligationer sjunka med drygt en procent fram till förfall för att den totala avkastningen under fem år ska bli densamma oavsett om en investering sker i 2-åriga eller 5-åriga obligationer över en femårsperiod. Detta är knappast troligt mot bakgrund av vad Riksbanken precis sagt avseende sin räntekurva. Således är korta placeringar fortsatt bättre än långa.


Faktumet att Riksbankens höjningar, med start under våren 2022, skett efter sju år av styrränta på noll eller lägre (nästan fem år av negativ styrränta) gör att omställningen skapar stor osäkerhet och ökar riskerna. Detta förstärks också av osäkerhet kring kommande räntehöjningar och en förhoppning om att den sista höjningen kommer vid Riksbankens möte den 20 september.


Stockholmsbörsens utveckling första halvåret

Idag har vi avverkat det första halvåret av 2023 och Stockholmsbörsen är +11 procent hittills i år. Vår aktieförvaltning har utvecklats något bättre. Börsåret 2023 började starkt, som följdes av en kraftig rörelse nedåt den första halvan av mars som berodde på oro för banksektorn. Den dittills okända banken Silicon Valley Bank gick omkull, vilket fick hela världen att oroa sig för en ny finanskris och i Europa tvingade schweiziska myndigheter UBS att förvärva kollegan Credit Suisse. Börsen skakade snabbt av sig oron och vände tvärt uppåt igen i slutet av mars och därefter har det varit ganska lugnt. Inflation, högre räntor och dess påverkan på ekonomin, tillsammans med kriget i Ukraina, fortsätter att skapa osäkerhet.

Bild: H&M

Bolagen, framför allt de exportinriktade, går väldigt bra med god hjälp av den svaga kronan. Konsumentinriktade bolag har generellt haft det kämpigt. Intressant att notera är att Small Cap-index har fallit 5 procent det första halvåret så det är de större bolagen som drivit uppgången. Verkstadsbolagen har utvecklats väldigt starkt medan fastighetssektorn har gått sämst. Bankerna har utvecklats relativt svagt hittills i år. Inom verkstad har ABB stigit över 30 procent i år och Alfa Laval och Atlas Copco med mellan 20 och 30 procent. H&M är dock den storbolagsaktie som gått allra bäst med en uppgång på över 60 procent. Evolution kommer på andra plats efter att ha stigit med 33 procent årets första halva. Sämst är SBB med en nedgång på 76 procent. Sinch är nummer två från slutet med ett fall på 36 procent. Därefter kommer Boliden som är ner 21 procent hittills i år.

Om cirka två veckor börjar bolagen publicera resultaten för det andra kvartalet. Vår bedömning är att resultatutvecklingen kommer att fortsätta vara stark även detta kvartal. Det mest intressanta blir orderingång och vad företagsledningarna säger om framtiden. I takt med att räntehöjningarna äter sig in i ekonomin är risken betydande att vi får uppleva en svagare konjunktur under den andra halvan i år och den första halvan nästa år. Men en svagare konjunktur är väntad, nästan efterlängtad.

Vi ser stor uppsida i de aktier vi äger i förvaltningen, även inklusive en avmattning i den globala ekonomin. Förvisso är i princip alla företag mer eller mindre konjunkturkänsliga men vi väljer innehav utifrån bolagsspecifika drivkrafter. Framför allt ska bolagen ha bra långsiktiga tillväxtförutsättningar och hög avkastning på kapitalet. Vi ser med stort intresse fram emot kommande rapportperiod.

 

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page