top of page

Riksbanken höjer räntan och flaggar för ytterligare höjningRiksbanken höjde igår styrräntan med 25 bps till 4,00 procent i linje med höjningarna från ECB och Norge.

Höjningen av styrräntan var mycket väntad och kommentarerna från riksbankschefen Erik Thedéen att man kan komma att behöva höja styrräntan ytterligare var också i linje med förväntan. Kommentarer kring valutasäkring av valutareserven gav inte den svenska kronan någon behövlig förstärkning även om Thedéen framhöll hur väsentligt det är för inflationen att den svenska kronan inte försvagas ytterligare. Att som Thedéen säga att kronan är undervärderad 10 - 15 procent kommer troligen inte att räcka för att vända säljtrycket då räntedifferensen mot andra större ekonomier talar till kronans nackdel.

I onsdags meddelade Federal Reserve (Fed) i USA att styrräntan förblir oförändrad på 5,25 - 5,50 procent men reviderade upp sin prognos för snitträntan under 2024/2025. För 2023 ser nu tolv medlemmar av FOMC (Feds styrelse) behov av ytterligare en höjning till 5,50 - 5,75 procent medan sju vill behålla räntan. Den stora överraskningen från FOMC-mötet var att snitträntan för 2024 justeras upp från 4,6 till 5,1 procent, vilket förvisso innebär två räntesänkningar nästa år men alltså färre och senare än tidigare prognosticerade fyra räntesänkningar. Även snitträntan för 2025 justerades upp från 3,4 till 3,9 procent.

Rimligen baserar FOMC uppjustering av snitträntorna för 2024/2025 på upprevideringen av deras BNP-prognos för 2023 från 1,0 till 2,1 procent samt från 1,1 till 1,5 procent för 2024.

Feds ordförande Jerome Powells betonade att Fed måste bedöma om årets räntehöjningar är tillräckliga innan man kan besluta kring tidpunkten för räntesänkningar. Detta blir extra viktigt mot bakgrund av starkare BNP-tillväxt, stigande oljepris och för augusti även marginellt stigande inflation.Slutsats

Fed avvaktar med kommande räntehöjning, höjer BNP-prognosen och skjuter fram räntesänkningar i avvaktan på kommande inflations- och tillväxtdata varav de senare har uppreviderats kraftigt. Svenska Riksbanken höjde styrräntan och aviserar (troligen) en ytterligare räntehöjning som vi tror kommer i november och utställer en förhoppning om att den undervärderade kronan ska stärkas och därmed bidra till att minska inflationen.


 

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page