top of page

Rea på kvalitet


Aktiemarknaden styrs mycket av utsikterna för konjunktur och räntor. Stigande räntor betyder högre avkastningskrav, vilket är den främsta anledningen till börsnedgången på senare tid och är ett reellt hot mot börsen.

En fortsatt försvagning av konjunkturen är en ”no-brainer”, men just nu talas det intensivt om att räntorna måste vara högre längre för att trycka ner inflationen. Samtidigt finns det faktorer som talar för en fallande inflation, till och med deflation, och därmed stabila eller något lägre räntor. Framför allt handlar det om en betydligt sämre konjunktur, vilket bland annat inköpschefsindex och konsumentbarometrar signalerar. Vi ser också lägre producentpriser och råvarupriser samt att penningmängden minskar.

För tillfället råder ett negativt tolkningsföreträde, vilket pressar aktiemarknaden, men sentimentet kan ändras snabbt. Vi använder (den förhoppningsvis tillfälliga) svagheten på börsen till att köpa klassiska kvalitetsbolag till en attraktiv värdering. Bolag som har gynnsamma långsiktiga tillväxtförutsättningar, imponerande marginaler och hög avkastning på kapitalet. Det finns många sådana bolag som nu handlas till rimliga eller till och med låga värderingar.

Hall med värmepump från Nibe.
Bild: Nibe

Nibe är ett av de case som Mattias Eriksson, aktieförvaltare, nämnde som ett av de kvalitetsbolag som nu handlas till en attraktiv värdering. Se när Eriksson gästar DIs Börsmorgon här om du missade det tidigare i veckan.


Oron betyder sämre riskaptit vilket syns i utvecklingen för mindre bolag. Sedan i våras har småbolagen på Stockholmsbörsen utvecklats väldigt svagt generellt och det är antagligen i den kategorin som den långsiktiga investeraren kan göra de bästa affärerna. I USA är det de sju största bolagen, kallade The Magnificent Seven (Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia och Tesla), som drivit indexuppgången i år. Resterande 493 bolag i S&P 500 har som kollektiv utvecklats svagt.

 

Utveckling under året för utvalda marknaderתגובות


bottom of page