top of page

Rapportsäsongen är igång!Rapportsäsongen är igång och PAM Capitals aktieförvaltare Mattias Eriksson var på plats i studion med DI TV:s Börsmorgon för att kommentera några av rapporterna. Assa Abloy, Stillfront, ITAB, Lindab och Securitas är några av de bolag vars rapporter togs upp. 

 

Även Handelsbanken släppte sitt bokslut för 2023 tidigt imorse. En stark rapport med bättre utdelning än väntat och ett bra resultat. Om man däremot tittar på Handelsbankens avkastning på eget kapital, det viktigaste måttet för bankerna, så ligger exempelvis SEB och övriga storbanker på 17-18 procent, medan Handelsbanken ligger lägre. Banksektorn går överlag väldigt bra i nuvarande räntemiljö, vilket vi även skrivit om i tidigare nyhetsbrev (Marknadskollen 26 januari). Det är en stabil verksamhet som växer i linje med BNP-utvecklingen, inte så konstigt då det är en stor del av ekonomin. Om man tittar på SEB (innehav i Nordenportföljen) har intäkterna gått upp i genomsnitt 4,8 procent per år sedan finanskrisen 2009, samtidigt som kostnaderna bara ökat med i genomsnitt 0,8 procent per år och resultatet före kreditförluster har ökat med 8,5 procent per år under samma period. 


Se klippet om Handelsbankens rapport här eller klicka på nedan bild för att se hela programmet för fler kommentarer på morgonens rapporter.


Comments


bottom of page