top of page

Rapporterna mestadels bättre än väntat

Det har varit en rapportintensiv vecka. Våra portföljinnehav har mestadels överraskat åt det positiva hållet och generellt sett har resultaten i det första kvartalet varit bättre än väntat, trots att försäljningsutvecklingen i kvartalet i många fall varit sämre än väntat. Bolagen är oerhört duktiga på att upprätthålla lönsamheten tack vare hög flexibilitet.

 

Bland verkstadsjättarna är det ABB och Atlas Copco som imponerat allra mest. Atlas Copco visade upp både en organisk försäljningstillväxt i kvartalet på 7 procent och en förbättrad rörelsemarginal till 22,1 procent. Orderingången sjönk förvisso med 4 procent men var högre än förväntat. Utsikterna är stabila, Atlas Copco räknar med att aktivitetsnivån på kort sikt kommer att kvarstå på nuvarande nivå. Även övriga globala verkstadsbolag pratar generellt sett om en stabil efterfrågan i det korta perspektivet. 


Bankerna fortsätter att leverera höga vinster och hög avkastning på kapitalet. Men intäkter och resultat kommer sannolikt minska i år och nästa år, efter den kraftiga ränteuppgång som gynnat bankerna. De svenska storbankerna är välmående pengamaskiner med hög avkastning på kapitalet i ett globalt perspektiv. Vi fortsätter att äga SEB och Swedbank.


Ett av våra innehav som presterade väldigt väl i det första kvartalet, men som inte belönats av aktiemarknaden för det är Evolution. Intäkterna i det första kvartalet steg med 24 procent och EBITDA-marginalen uppgick till 69 procent. 2024 kommer sannolikt att bli ett både intensivt och framgångsrikt år för Evolution. Vi räknar med en vinsttillväxt på minst 15 procent per år både i år och nästa år.


Bild: Evolution

Ett annat innehav som vi anser förtjänar ett bättre öde är Nederman, som säljer produkter för industriell luftrening. Bolaget gjorde ett bra första kvartal, anser vi. Rörelsemarginalen förbättrades till 12,5 procent, delvis tack vare en större serviceaffär, och avkastningen på operativt kapital var fina 15,4 procent. Nederman har många kunder i strukturellt växande industrier och en framgångsrik produktutveckling, vilket talar för bra tillväxtmöjligheter många år framöver.


Rapportperioden har så här långt varit bättre än väntat. Efterfrågan försvagas, som väntat, men bolagen är snabba på att anpassa verksamheten efter den skiftande verkligheten och skyddar därmed lönsamheten på ett imponerande sätt. Sammantaget är den globala konjunkturen stabil, utifrån hur bolagen kommunicerar. I Sverige (och Norden) har vi förmånen att ha många världsledande bolag som står starka oavsett konjunktur. Flera av dessa är innehav i vår aktieförvaltning.

 

I nedan PDF kommenterar vi rapporterna från bolagen vi investerar i. 


Bolagsspecifika kommentarer
.pdf
Ladda ner PDF • 929KB

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page