top of page

Positiv utveckling även i det fjärde kvartalet

Med en lugnare räntemiljö bör aktiemarknaden fortsätta att utvecklas positivt, tills signaler om en sämre konjunktur tar överhanden. När utsikterna blir mörka och vinstförväntningarna justeras ned brukar aktier gå svagt. Det finns således en risk att investerarnas glädje över lägre räntor byts ut till oro för bolagsvinsterna.


Bild: Epiroc

Under slutet av januari publicerar de flesta större bolagen sin utveckling i det fjärde kvartalet, och förmedlar sin syn på framtiden. De globala verkstadsbolagen har sannolikt fortsatt att gå bra – med hög lönsamhet och starka kassaflöden – även om företagsledningarna förmodligen kommer att uttrycka sig i försiktiga ordalag om framtiden. De bolag som har stor exponering mot den svenska marknaden har antagligen utvecklats sämre. Det är vår förväntansbild.   

 

Onsdagen den 24 januari inleds rapportsäsongen för verkstadssektorn med Epiroc. Dagen efter rapporterar Atlas Copco och Sandvik av de större verkstadsbolagen. Enligt konsensus (Infront) ska orderingången öka för både Atlas Copco och Epiroc i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, men minska för Sandvik. Epiroc väntas öka sitt rörelseresultat med 5 procent och Atlas Copco med 20 procent. Sandvik rörelseresultat för det fjärde kvartalet väntas vara i princip oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år.

 

Alla de större verkstadsbolagen väntas ha ökat sin försäljning i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period 2022. Även vinsterna väntas ha förbättrats. Med i genomsnitt 17 procent för de nio största verkstadsbolagen på Stockholmsbörsen. Allra mest väntas Volvo öka sin vinst, med cirka 50 procent.

 

Vad gäller valutapåverkan för verkstadsbolagen så låg dollarn i det fjärde kvartalet förra året i linje med nivån åren innan, så ingen signifikant påverkan från dollarn i kvartalet. Kronan fortsatte dock att försvagas mot euron även i det fjärde kvartalet, med 5 procent. Så valutapåverkan i det fjärde kvartalet är betydligt lägre än vad den varit på lång tid.

 

Sammantaget för verkstadssektorn är förväntansbilden enligt de analytiker som bevakar bolagen att vinsterna förbättras både i år och nästa år. Men hur kraftig blir avmattningen i den globala ekonomin och hur kommer det påverka vinsterna i sektorn?

 

Om vi går över till en annan viktig sektor på Stockholmsbörsen – bankerna – så väntas den starka resultatutvecklingen ha fortsatt även i det fjärde kvartalet. De fyra storbankerna väntas ha ökat sina rörelseresultat med i genomsnitt 12 procent i det fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma kvartal 2022. Extra spännande med det fjärde kvartalet är utdelningsförslagen som kommuniceras. Bankerna är väldigt välkapitaliserade och bör rimligtvis dela ut generöst och samtidigt återköpa aktier för att optimera balansräkningen och förutsättningarna för att generera en hög avkastning på eget kapital. Räknat på nuvarande aktiekurser räknar vi med att bankernas direktavkastning ligger på 7-10 procent.


 

Utveckling under året för utvalda marknaderתגובות


bottom of page