top of page

PAM Capital stärker sin marknadsposition med tre nyckelrekryteringar

PAM Capital stärker sin marknadsposition med tre strategiska rekryteringar inom kapitalförvaltning. Rekryteringen är en del av PAM Capitals tillväxtstrategi och ett led i att befästa företagets position som en ledande aktör inom kapitalförvaltning.


Från vänster: David Ramsell, Alex Tang och Joakim Öhrner


Tre seniora rådgivare ansluter till PAM Capitals team för kapitalförvaltning. David Ramsell, Joakim Öhrner och Alex Tang kommer alla närmast från Coeli, och är en del av PAM Capitals tillväxtresa.


David Ramsell är civilekonom i grunden och har lång erfarenhet inom branschen, både från SEB och Coeli. David kommer bli ett värdefullt tillskott i PAM Capitals team med fokus på att erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder och ytterligare stärka ett redan vasst erbjudande.


Joakim Öhrner har lång erfarenhet av rådgivning inom kapitalförvaltning och kommer vara ansvarig för att utveckla affären inom den onoterade sektorn. Rekryteringen av Joakim är en viktig del i PAM Capitals tillväxtstrategi och i att befästa företagets position på marknaden.


I april 2024 rekryterades Alex Tang till PAM Capital. Alex har under kort tid etablerat sig som en hängiven rådgivare och värdefullt tillskott i rådgivningsteamet.


David Ramsell och Joakim Öhrner tillträder sina tjänster i höst.


“Rekryteringen av flera erfarna rådgivare under kort tid är ett led i vår pågående tillväxtresa. Den visar även på vår expansionskraft och vår förmåga att attrahera de bästa talangerna som krävs för att driva vår affärsstrategi framåt,” säger Ove Sigvardsson, VD på PAM Capital.

Rekryteringen är ett led i PAM Capitals pågående tillväxtresa och företaget har för avsikt att öka tillväxten ytterligare inom en snar framtid.


För mer information, kontakta:

Ove Sigvardsson, VD, PAM Capital

Tel: 070-238 47 66

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page