top of page

Nordiska Möjligheter - Ny aktieportfölj!


Vi har gjort en utvärdering av de aktier på de nordiska börserna som tappat i värde särskilt mycket i år och satt ihop en portfölj av aktier där vi särskilt stor potential, till en rimlig risk, när osäkerheten väl minskar. Det är en samling bolag av hög kvalitet, med stark finansiell historik, som vi anser har tagit orättvist mycket stryk i den här nedgången.


Exempel på bolag i portföljen: Thule, H&M, Dustin


De här bolagen har nyligen rapporterat starka rapporter för det fjärde kvartalet med positiva framtidsutsikter. Exponeringen mot Ryssland och kringliggande länder är begränsat. Det finns alltså inget bolagsspecifikt som förklarar den kraftiga nedgången i dessa aktier i år, utan nedgångarna på mellan 24 och 55 procent i ovanstående aktier förklaras av en allmänt högre riskpremie i aktiemarknaden. Portföljen innehåller färre bolag än i våra andra aktieportföljer och kommer innehålla mellan 8-15 bolag.

Hör gärna av dig om du vill få mer information eller investera i portföljen.

Comments


bottom of page