top of page

Moank Fintech Group genomför framgångsrikt emission av primärkapitaltillskott


Moank Fintech Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 8 juli 2022 primärkapitalinstrument (AT1) om 150 miljoner SEK för att optimera Bolagets kapitalstruktur. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter 5 år och löper med en fast ränta om 8%.


Primärkapitalinstrumentet kommer att upptas till handel på Nasdaq First North Bond Market och första dag för handel är den 2 september 2022.

Från och med den 1 september 2022 finns Bolagets bolagsbeskrivning tillgängligt via Bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se.

Advokatfirman Vinge har biträtt Bolaget i samband med emission och notering av primärkapitalinstrumentet.

Comentarios


bottom of page