top of page

Mattias tipsar om fem bolag att hålla koll på


Trelleborg Sealing Solutions
Bild: Fagerhult

I förra veckan var Mattias Eriksson, aktieförvaltare på PAM Capital på en liten road trip och träffade fem olika bolag i Västergötland, Östergötland och Småland.


Fagerhult

Resan började hos belysningsföretaget Fagerhult. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor förra året och gjorde ett rörelseresultat på 833 miljoner kronor.

 • Börsvärde: 11,9 miljarder kronor

 • Nettoskuld vid slutet av första kvartalet: 2,9 miljarder kronor

 • Störst ägare: Latour med 48 procent av bolaget

Närmare 80 procent av försäljningen genereras i Europa. Antalet anställda uppgår till cirka 4 100 i 27 länder. Fagerhult är en av de tre största armaturtillverkarna i Europa, med tolv olika varumärken. Kunder är elinstallatörer som till exempel Bravida, Assemblin och Instalco som i sin tur säljer till företag och offentlig sektor.

Den organiska tillväxten har tagit fart de senaste två åren och var 11 procent 2022. Tillväxten drivs av den energibesparing, på uppemot 90 procent, som övergången till LED möjliggör: ”Smart belysning med den senaste LED-tekniken och connectivity-lösningar kan uppnå 90 procent energibesparing jämfört med en installation med traditionell belysningsteknik.” I och med den pågående övergången till LED har Fagerhult mycket bra tillväxtutsikter de kommande åren. Vi skulle dock gärna se att avkastningen på kapitalet var högre och ser aktien som fullvärderad i dagsläget.

Bolaget investerade 386 miljoner kronor i produktutveckling år 2022, motsvarande 4,7 procent av omsättningen.


Mattias Eriksson i DI TV:s Börsmorgon om bolagsbesöket hos Fagerhult. Klicka på bilden för att komma till klippet.


Nobia

Nästa besök var på Nobias nya köksfabrik som byggs i Jönköping. Den är gigantisk, 123 000 kvadratmeter, motsvarande 18 fotbollsplaner. Investeringen beräknas gå loss på 3,7 miljarder kronor och fabriken ska enligt plan rulla för fullt i slutet av nästa år.

 • Börsvärde: 2,6 miljarder kronor

 • Nettoskuld vid slutet av första kvartalet: 2,4 miljarder kronor

 • Störst ägare: Nordstjernan med 25 procent av bolaget

Vad kan vara ett rimligt avkastningskrav på den här investeringen? Låt oss säga 10 procent. Det innebär att den nya fabriken ska öka Nobias resultat med 370 miljoner kronor, vilket kan jämföras med rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster förra året på 497 miljoner kronor. År 2019 var rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster 1 132 miljoner kronor. Det är med andra ord en oerhört viktig investering för Nobia.

Om Nobia lyckas fylla fabriken, vilket förutsätter en god efterfrågan på kök, är potentialen i aktien mycket hög. Balansräkningen är dock väldigt ansträngd så oro för nyemission förklarar sannolikt den låga värderingen (EV/sales på 0,3x). Nyemissionshotet kommer sannolikt att ligga som en våt filt över aktien till dess att balansräkningen anses tillräckligt solid. Vi anser att en fördubbling av antalet aktier (från 170,3 miljoner idag) är rimligt vid en nyemission.


Mattias Eriksson i DI TV:s Börsmorgon om bolagsbesöken. Klicka på bilden för att komma till klippet.


Itab

Efter Nobia åkte vi vidare till Itab Shop Concept i Jönköping. Itab tillverkar och säljer butiksinredningar som du hittar i exempelvis matvarubutiker och klädbutiker. Det handlar om kassadiskar, säkerhetsgrindar, inredning, belysning, med mera. Till en matvarubutik kan Itab tillhandahålla all inredning utom kyldiskarna.

 • Börsvärde: 1,9 miljarder kronor

 • Nettoskuld vid slutet av första kvartalet: 490 miljoner kronor

 • Störst ägare: Aeternum med 25 procent av rösterna

Itab omsatte 6,9 miljarder kronor 2022 med ett rörelseresultat på 403 miljoner kronor. Rörelsemarginalen har i genomsnitt varit 4 procent de senaste fyra åren och uppgick till 5,9 procent under förra året. Bolagets målsättning är en rörelsemarginal på 7-9 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital har varit i genomsnitt 5,6 procent den senaste fyraårsperioden.

Värderingen är låg och eget kapital per aktie uppgick till 14 kronor i slutet av det första kvartalet. Vinst per aktie var 0,78 kronor 2022. Aktien handlas i 9 kronor. Historiken övertygar dock inte och vi anser att bolaget har en del att bevisa. Rörelsemarginalen måste förbättras och därmed avkastningen på kapitalet. Förutsatt att en vinst per aktie på omkring 1,5 kronor nås är potentialen i aktien attraktiv, men vi ser ingen självklar väg dit.


OEM International

Ett av våra favoritbolag, men som vi inte äger i dagsläget, är OEM International.

 • Börsvärde: 14,2 miljarder kronor

 • Nettoskuld vid slutet av första kvartalet: 108 miljoner kronor

 • Störst ägare: Orvaus med 28 procent av rösterna

Historiken är mycket stark. Avkastningen på sysselsatt kapital har varit 36,9 procent i genomsnitt de senaste fem åren. 2022 var avkastningen på sysselsatt kapital 45,1 procent. Den organiska tillväxten har i genomsnitt varit 8 procent under femårsperioden och rörelsemarginalen har förbättrats från 10,4 procent 2018 till 15,5 procent 2022. Vinst per aktie har ökat med 22 procent per år i genomsnitt den senaste femårsperioden. Värderingen är hög, vilket är välförtjänt. P/e-talet är över 20 på nästa års förväntade vinst, enligt vår prognos. Skälet till att vi inte äger aktien är värderingen som vi anser begränsar potentialen i aktien.

OEM är återförsäljare av mer än 60 000 produkter från fler än 400 leverantörer (se bild på affärsmodellen nedan). Bolaget adderar värde till sina cirka 30 000 kunder genom att förse dem med de mest lämpliga produkterna på ett smidigt sätt till ett bra pris. Exempel på större kunder är Epiroc, Husqvarna, Getinge och Tetra Pak. Bolaget fungerar som leverantörens marknadsavdelning på mindre marknader. Verksamhet bedrivs på 15 marknader i Europa och i Kina. Sverige är den överlägset viktigaste marknaden med 58 procent av koncernens försäljning och 67 procent av vinsten. Antalet anställda var 1 018 vid utgången av det första kvartalet.

Sectra

Resan avslutades hos Sectra i Linköping, ett väldigt innovativt bolag, men med en värdering som ställer oerhörda krav på framtida kassaflödesgenerering. 10-15 procent av omsättningen investeras varje år i produktutveckling.

 • Börsvärde: 40 miljarder kronor

 • Inga räntebärande skulder, förutom leasing

 • Störst ägare: VD Torbjörn Kronander och styrelseordförande Jan-Olof Brüer är det två största ägarna med cirka 17 procent vardera av rösterna i bolaget.

Historiken imponerar med en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 14 procent de senaste fem åren och en förbättring av rörelsemarginalen från 16,7 procent för fem år sedan till nuvarande 19,4 procent. Under den senaste femårsperioden har avkastningen på sysselsatt kapital i genomsnitt varit 37,2 procent. Vinsttillväxten under samma period har i genomsnitt varit 15 procent per år. Vinst per aktie var 1,95 kronor det senaste räkenskapsåret, vilket ger ett p/e-tal på 105,6. Det är för utmanande för vår smak.

Omsättningen det senaste året uppgick till 2 351 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 456 miljoner kronor. Antal anställda är drygt 1 000. Imaging IT Solutions är det största affärsområdet och hade en omsättning förra året på 2 079 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 22,2 procent. Den här delen av Sectra utvecklar och säljer bilddiagnostik, eller röntgenbilder i dagligt tal. Affärsområdet Secure Communications, som historiskt genererat väldigt blygsamma vinster, hade en omsättning på 235 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 8,2 procent det senaste räkenskapsåret. Affärsområdet är mest känt för den krypterade mobiltelefonen Tiger. Det minsta affärsområdet heter Business Innovation, som är koncernens växthus, och hade en omsättning på 74 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 14,2 procent.

USA är den största marknaden med 29 procent av koncernens totala försäljning. Därefter kommer Sverige med 20 procent och Storbritannien med 16 procent. Kassan, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 945 miljoner kronor vid senaste räkenskapsårets utgång.


Bonus!

Se nedan klipp där Mattias pratar om bolag som värderas under eget kapital. Samtliga klipp hittar du som vanligt på DI TV:s hemsida.Comments


bottom of page