top of page

Mattias Eriksson gästar BörsmorgonVår aktieförvaltare Mattias Eriksson gästade Di TV Börsmorgon och tipsar om tre konsumentnära bolag.Dometic, Husqvarna och Thule är alla tre världsledande inom sina respektive nischer och starka varumärken. De har gynnsamma långsiktiga tillväxtförutsättningar tack vare framgångsrik produktutveckling under lång tid. Vi bedömer att de kommer att förbättra avkastningen på investerat kapital och generera hög vinsttillväxt i takt med att efterfrågan gradvis blir bättre.

Aktierna har fallit kraftigt på grund av oro för konsumtionen och värderas attraktivt i ett historiskt perspektiv. Dometic är -62 procent sedan toppen sommaren 2021 och är nu nära nivåerna från i höstas. Husqvarna är -41 procent och Thule -54 procent sedan toppnoteringarna vid årsskiftet 2021/22.

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comments


bottom of page