top of page

Marknadskollen - Sandvik släpper sin kvartalsrapport


Sandvik levererar bättre än väntat i Q4


Sandvik har idag släppt sin Q4-rapport. Resultatet (justerat EBITA) uppgick till 6 413 miljoner kronor och var 3 procent bättre än väntat. Omsättningen uppgick till 31 094 miljoner kronor och orderingången var 30 751 miljoner kronor i kvartalet. Försäljningen växte 5 procent organiskt medan orderingången hade en organisk tillväxt på -2 procent. Både omsättning och orderingång var lite bättre än väntat. Fritt kassaflöde var mycket starkt på 6,9 miljarder kronor fjärde kvartalet.


Sandvik höjer utdelningen till 5 kronor från 4,75 kronor per aktie förra året. Finansnettot väntas av bolaget bli -1,7 miljarder kronor i år jämfört med -0,9 miljarder kronor 2022, vilket beror på både högre räntor och högre skuldsättning.


Det särskilt konjunkturkänsliga affärsområdet Manufacturing and Machining Solutions har börjat året stabilt jämfört med det fjärde kvartalet förra året, så inga tecken på försämrad efterfrågan än så länge. Sandvik-aktien är upp mer än 40 procent sedan botten i slutet av september men bör kunna fortsätta sin positiva resa efter den här övertygande rapporten.

Bild: Sandvik.


Dragkampen mellan inflation och höjda räntor fortsätter


Christine Lagarde meddelade igår att ECB håller fast vid sin strategi att höja räntan för att pressa inflationen ner mot 2,0 procent (se nedan diagram). Ny information var dock att ECB kommer att hålla räntan hög tills inflationen varit på en låg nivå tillräckligt länge. Dessa uttalanden från Davos fick räntorna att stiga och aktiemarknaden att backa. Helt uppenbart har marknaden i för stor utsträckning börjat prisa in att styrräntorna ska toppa under våren för att sedan börja sänkas i höst. Det ser inte ut så efter Lagardes uttalande.Sämst har utvecklingen varit för de räntekänsliga fastighetsbolagen där t.ex. Balder på tre dagar backat nästan 9 procent. Efter Balders meddelande i mitten av december att man via en riktad emission mot AMF tar in 1,8 mdr kronor för att lösa en hybridobligation, har både Balder-aktien och Balders utestående obligationer handlats upp. Detta har även påverkat andra fastighetsobligationer vilka fått se sina kurser stiga. Dock är det långt kvar till par, speciellt avseende fastighetsbolagens hybridobligationer vilka i många fall handlar till 75% av sina nominella belopp. Listan nedan är uppdaterad och visar hybridobligationer denominerade i Euro (vita) och i SEK (blåa).


Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page