top of page

Marknadskollen – Månadsrapport oktober 2022Månadsrapport - oktober 2022


PAM Capital Nordiska Aktier – oktober 2022

  • Nordiska Aktier steg 7,5 procent i oktober, vilket var sämre än vårt jämförelseindex som steg 7,9 procent

  • Rockwool, GN Store Nord och Electrolux var de aktier som utvecklades bäst i portföljen

  • Stillfront, SCA och Thule gick sämst

Hur utvecklades portföljen? PAM Capital Nordiska Aktier steg 7,5 procent i oktober. Vårt jämförelseindex STOXX Nordic 30 steg 7,9 procent och Stockholmsbörsen var +6,5 procent i oktober.Oktober var en väldigt stark börsmånad. Förmodligen på förhoppningar om en mild konjunkturförsvagning och en avmattning i ränteuppgången. Men vi har den svåra perioden framför oss. Än så länge är den globala ekonomin någorlunda välmående och bolagen har överlag rapporterat en mycket bra utveckling i det tredje kvartalet. Men de kalla vintermånaderna betyder högre energikostnader både för hushåll och företag. Dessutom slår de högre räntorna igenom gradvis. Innevarande och nästa kvartal kommer att bli en väldigt utmanande period som skiljer agnarna från vetet. De flesta större svenska bolag är dock väl rustade och väl förberedda på sämre tider, enligt vår bedömning.

Oktober har präglats av rapportperioden, som överlag varit mycket bra.Det vi kan konstatera är att aktiemarknaden diskonterat en mer eller mindre dyster utveckling, beroende på vilket bolag vi pratar om. Frågan är om aktiemarknadens negativa syn i form ränte- och konjunkturutveckling kommer att realiseras. Positivt med börsnedgången är att bolag av hög kvalité, med stark historik och gynnsamma långsiktiga utsikter, handlas till ovanligt attraktiva värderingar. Bolag med bra kunderbjudanden och solida balansräkningar kommer sannolikt hantera den här konjunkturnedgången på ett framgångsrikt sätt.


Inga förändringar gjordes i portföljen under oktober månad.


Hör gärna av dig till hello@pamcapital.se om du vill ha den fullständiga rapporten skickad till dig.コメント


bottom of page