top of page

Marknadskollen - Inledningsvis positiv syn på börsåret 2023


Väntade vinstvarningar


Stockholmsbörsen har börjat 2023 väldigt starkt. Uppgången är 9 procent så här långt, efter åtta handelsdagar. Vi har en positiv syn på börsåret 2023 då vi bedömer att alla de bolag vi äger gör sitt bästa resultat någonsin 2024. Efter en utmanande inledning på det här året bedömer vi att vi går mot ljusare tider med en förbättrad efterfrågan och förhoppningsvis stabila räntor.


Den här veckan har Electrolux och Kindred publicerat vinstvarningar. Vi tycker att det var relativt odramatiskt. Vi räknar med att avslutningen på 2022 varit svag och att inledningen på 2023 blir ännu svagare, så våra vinstprognoser för 2023 ändras inte nämnvärt.


Vår positiva syn på Kindred-aktien kan sammanfattas så här: När Nederländerna omreglerade hösten 2021 fick Kindred ingen spellicens initialt, vilket påverkade intjäningen kraftigt negativt. Men nu har Kindred fått licens och började sin marknadsföring i somras. I samband med vinstvarningen bekräftade Kindred att bolaget är topp 3 i Nederländerna, vilket är väldigt positivt och det viktigaste beskedet för oss under bolagets telefonkonferens i samband med vinstvarningen. Första halvåret i år möter bolaget väldigt enkla jämförelsetal till följd av den svaga utvecklingen i Nederländerna det första halvåret 2022. Kindred är normalt sett en kassaflödesmaskin och vår bedömning är att vi kommer att få se det i år då vi väntar oss ett fritt kassaflöde på cirka 2 miljarder kronor. Kindred uppskattar en underliggande EBITDA för helåret 2023 på minst 200 miljoner pund förutsatt en sportsboksmarginal i linje med det långsiktiga snittet, vilket kan jämföras med det preliminära utfallet för 2022 på 129 miljoner pund. Bolagets resultatprognos för 2023 är i linje med våra förväntningar och stödjer vår kassaflödesprognos.I onsdags publicerade Electrolux en vinstvarning. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2022 väntas bli cirka -2 miljarder kronor, varav engångsposter uppgår till cirka -1,4 miljarder kronor. Det svaga utfallet är en konsekvens av svagare efterfrågan, lagerminskningar och högre kostnader, skriver bolaget. Det är framför allt Nordamerika som går dåligt.


Vi var redan innan vinstvarningen väl medvetna om den utmanande miljö som Electrolux verkar i, även om vi hoppades på en bättre utveckling i det fjärde kvartalet jämfört med beskedet i onsdags. Men nu blickar vi mot helåret 2023, och det ser betydligt bättre ut än 2022.


Electrolux har haft ett brutalt tufft 2022. Motvinden från högre råmaterialkostnader, främst stål, väntas belasta resultatet 2022 med 8-9 miljarder kronor. Bokslutskommunikén publiceras den 2 februari, då får vi besked kring utfallet. Men motvinden ser ut att vända till medvind i år, vilket i så fall skulle betyda en kraftig resultatförbättring. Det handlar främst om lägre råmaterialkostnader, en bättre produktmix tack vare produktlanseringar och en normalisering av leveranskedjan. Vi räknar därför med att Electrolux förbättrar sitt resultat kraftigt i år.


Utveckling under året för utvalda marknaderComentarios


bottom of page