top of page

Marknadskollen - Fortsatt stökigt i banksektornBild: Credit Suisse


Turbulensen i banksektorn har fortsatt även denna vecka, med fokus på Credit Suisse. Credit Suisse må vara en vanskött bank med stora problem men är samtidigt en systemviktig bank och som därför inte kommer tillåtas att falla okontrollerat.

Oerhörda resurser har lagts ner på compliance och riskhantering sedan finanskrisen 2008/2009. Dock har ett stort antal stora europeiska banker, framför allt i Tyskland och Frankrike, för låg avkastning på eget kapital. Att avkastningen är lägre än avkastningskravet är ohållbart på sikt. Därför borde en stor del av den europeiska banksektorn omstruktureras för att göras livskraftig igen. Det är kanske nu banksektorn, tillsammans med myndigheterna, tvingas ta tag i de strukturella problem som finns. Tyvärr känns inte det särskilt troligt, utan det mest sannolika scenariot är att det inte kommer hända särskilt mycket, och livet går vidare ungefär som tidigare.

En viktig skillnad nu jämfört med finanskrisen 2008/2009 är all den reglering som tillkommit sedan finanskrisen. Övervakningen av de större bankerna är väldigt hög, nästan på en absurd nivå. Att en större europeisk bank, exempelvis Credit Suisse, skulle gå under och riskera hela det finansiella systemet är därför högst osannolikt. Däremot kan det vara en god idé att omstrukturera Credit Suisse ytterligare. Banken har en hygglig kapitalförvaltningsdel medan investmentbankverksamheten har stora problem, där förlusten uppgick till 2,8 miljarder dollar 2022. Att koncernen har som målsättning att generera en avkastning på eget kapital på 6 procent år 2025 visar att de åtgärder som hittills annonserats inte är tillräckliga då avkastningskravet är >10 procent.

Den svenska banksektorn är för övrigt synnerligen välmående, med hög avkastning på eget kapital och välkapitaliserad. Att betydligt högre räntor får konsekvenser är naturligt, men att alla insatser som gjorts sedan 2008/2009 för att säkra banksystemet skulle vara förgäves anser vi är osannolikt.

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Commenti


bottom of page