top of page

Marknadskollen - Bolagsmöten med gaming- och gamblingbolagenI veckan har vi haft en mängd bolagsmöten, bland annat med gamingbolagen Embracer och Stillfront samt gamblingbolagen Evolution och Kindred. Samtliga av dessa bolag finns i Nordenportföljen förutom Embracer.


Stillfront


Gamingmarknaden förväntas växa med 3-5 procent per år de kommande åren och vår bedömning är att Stillfront bör kunna växa åtminstone i linje med marknaden. Vår tro är att gamingmarknaden har förutsättningarna att växa mer än BNP och att många regioner som till exempel Indien, Mellanöstern och Latinamerika kommer visa stark tillväxt många år framöver. Trots att inledningen på det här året kommer att bli utmanande räknar vi med en kassaflödesgenerering för Stillfront på >1 miljard kronor årligen både i år och nästa år tack vare organisk tillväxt och en förbättrad rörelsemarginal. Vår bedömning är att aktiemarknaden implicit räknar med att Stillfronts kassaflöde ska försämras kraftigt, men vi räknar med att kassaflödet förbättras de kommande åren. Bolagets kanske största konkurrensfördel är marknadsföringen där omkring 1 300 kampanjer pågår samtidigt i nästan 100 olika kanaler.

Stillfront är en relativt stor gamingkoncern och består numera av 23 studios och 78 speltitlar. Spelportföljen är tillräckligt diversifierad för att ge en bra riskspridning men på sikt är en fortsatt konsolidering av gamingindustrin rationell i och med att den är väldigt fragmenterad i dagsläget. Men i det korta perspektivet handlar det om att optimera Stillfront operationellt. Förvärv kommer sannolikt dröja.


Embarcer

Embracer är en ännu större gamingkoncern men vi föredrar att äga Stillfront då vi anser att Embracer är spretigt och svårt att överblicka. Stillfront har en mer fokuserad strategi och vår bedömning är att kassaflödesgenereringen kommer att vara mycket bra de kommande åren.


Kindred

När Nederländerna omreglerade hösten 2021 fick Kindred ingen spellicens initialt, vilket påverkade intjäningen kraftigt negativt. Nu har Kindred fått licens och började sin marknadsföring i somras. Bolaget är nu topp tre i landet och vi ser bra förutsättningar för att marknadspositionen ska stärkas ytterligare under året. Första halvåret i år möter bolaget alltså väldigt enkla jämförelsetal. Kindred är normalt sett en kassaflödesmaskin och vår bedömning är att vi kommer att få se det i år då vi väntar oss ett fritt kassaflöde på 1,5-2 miljarder kronor (jämfört med cirka 870 miljoner kronor 2022).

Fem nya styrelseledamöter (av totalt nio) föreslås till årsstämman i april. Det är den största ägaren Corvex Management som står bakom de förslagna förändringarna. Vi ser i huvudsak positivt på den nya styrelsesammansättningen. Förhoppningsvis kan det sätta än mer press på ledningen att relativt omgående skapa aktieägarvärde.
Evolution

Evolution fortsätter sin framgångsresa. 2022 ökade intäkterna med 36 procent och vinst per aktie med 40 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 62 procent. Totalt har Evolution omkring 700 kunder. De fem största kunderna står för cirka 30 procent av de totala intäkterna och den största kunden för 14 procent. Personal är den största kostnadsposten och står för över hälften av rörelsekostnaderna. Den lönerevision som sker under det första halvåret kommer därför påverka lönsamheten.

Evolution är överlägsen marknadsledare inom livecasino och det finns inga tydliga signaler på att konkurrenterna gör några avgörande framsteg.

Under det här året planerar Evolution att släppa över 100 spel, varav uppskattningsvis 15-20 inom livecasino, efter totalt 88 spelsläpp under 2022. Vårens stora ”happening” blir Funky Time som släpps i maj.

 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comentários


bottom of page