top of page

Månadsrapport nordiska aktier - december 2022PAM Capital nordiska aktier – december 2022

  • Nordiska Aktier sjönk 0,8 procent i december, vilket var bättre än vårt jämförelseindex som föll 1,0 procent

  • Note, Stillfront och Essity var de aktier som utvecklades bäst i portföljen

  • Thule, Husqvarna och Nordic Semiconductor gick sämstDe nordiska börserna utvecklades väl inledningsvis i december men i mitten av månaden förändrades humöret till det sämre. Dels påminde den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) kapitalmarknaderna om att en lågkonjunktur skulle dämpa inflationstrycket, dels talade den europeiska centralbanken (ECB) om att en kraftig penningpolitisk åtstramning är nödvändig för att tämja inflationen.

Detta gjorde att börserna världen över föll kraftigt i mitten av månaden. Därefter var det ”happy times” igen och i skrivande stund står Stockholmsbörsen 3-4 procent högre jämfört med botten i mitten av december. Aktiemarknadens utveckling i det korta perspektivet styrs främst av synen på inflation och konjunktur. De flesta bedömare räknar med att inflationstakten dämpas gradvis framöver samtidigt som konjunkturförsvagningen blir måttlig.


Svag konsumtion kommer sannolikt att prägla det första kvartalet i år, vilket kan pressa börserna. Oro för inflation har på senare tid minskat och oro för en kraftig försvagning av konjunkturen har ökat. Det finns en risk att den oron ligger som en våt filt över marknaden genom det första kvartalet. När bolagen rapporterar Q1 i slutet av april bör vi ha det värsta bakom oss. Då, om inte förr, kan optimismen förhoppningsvis spira igen.


Inledningen av 2023 kommer att bli en utmaning för bolagen i och med de högre kostnader som belastar bolagen direkt, men kanske främst indirekt via hushållens försvagade konsumtion. Hur investerare hanterar bokslutskommunikéerna som börjar publiceras senare denna månad är av stort intresse. Då bör vi få en bra bild av hur högre elpriser påverkar bolagen.


bottom of page