top of page

Kommersiella fastigheter fortsätter att utvecklas väl, men högre räntor ett bekymmer


Innan Marknadskollen tar sommaruppehåll kommer här en sammanfattning av fastighetsbolagens andra kvartal 2023, så här långt.

Hyrorna stiger, men vakanserna ändras inte nämnvärt än så länge och efterfrågan är generellt sett bra. Verksamheterna utvecklas därför väl, men högre räntor påverkar resultatet kraftigt negativt och högre avkastningskrav (till följd av högre räntor) gör att substansvärdena faller. Men många bolag handlas till en väldigt hög substansrabatt så aktiemarknaden har tagit höjd för detta.

Rapporter från Fastpartner, Platzer, Atrium Ljungberg, Fabege, NP3, Diös och Catena sammanfattas nedan:

  • Hyresintäkterna ökar med 12 procent eller mer

  • Driftnettona ökar med 14 procent eller mer

  • Förvaltningsresultaten varierar kraftigt, men sjunker för de flesta bolag i och med kraftigt högre räntekostnader

  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter är negativa till följd av högre avkastningskrav

  • Substansvärdena sjunker i alla fall utom ett (NP3), men utan dramatik (-5 procent i genomsnitt)

Marknadskollen är tillbaka igen i augusti.


留言


bottom of page