top of page

Intrum har på drygt en månad lyckats med konststycket att göra allt felI januari sålde Intrum en större skuldportfölj till Cerberus för att minska sin skuldsättning och för att styra verksamheten mer mot skuldindrivning. Vd Andrés Rubio sa att försäljningslikviden på 8,2 mdr skulle användas till att amortera obligationsförfallen 2024/2025 och har därefter bekräftat att Intrum inte behöver sälja mer tillgångar för att klara detta.

 

Ratinginstituten har svarat med att sänka ratingen då tillgångsmassan minskat vilket minskar rörelseintäkterna utan att nämnvärt minska skulderna. Dubbelfel i bästa korptennisklass vilket fått aktiemarknaden att handlat ned aktien från 70 till 11 kr.   

 

Bifogat är en uppdatering på utvecklingen under det första kvartalet vilken lämnar frågetecken kring hur vd:en den 8 mars sammankallar till en presentation där han bekräftar att obligationerna med förfall 2024/2025 är säkra med hjälp av den tillkommande likviditeten på 8,2 mdr, för att veckan efter skicka ut en pressrelease där bolaget anlitar rådgivare kring skuldrekonstruktion.

 

Nedan är Intrums seniora obligationer i SEK med förfall 2024/25. Presentationen ska inte betraktas som en köprekommendation.  

 

  • Intrum SEK förfall 2024-10-01 med en rörlig kupong på Stibor + 3,25% handlas till en yield på cirka 47 procent.

  • Intrum SEK förfall 2025-07-03 med fast kupong på 11,875% handlas till en yield på cirka 48 procent.

  • Intrum SEK förfall 2025-07-03 med en rörlig kupong på Stibor + 8,00% handlas till en yield på cirka 44 procent.

  • Intrum SEK förfall 2025-09-12 med en rörlig kupong på Stibor + 4,60% handlas till en yield på cirka 43 procent.Uppdatering kring Intrum_2024
.pdf
Download PDF • 100KB


Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page