top of page

Film: Impactfonden - Årsberättelse och utsikter


Magnus Rosén sammanfattar Impactfondens första fulla verksamhetsår. Avslutningsvis presenterar han fyra guidningar inför 2023.

Comments


bottom of page