top of page

Hög riskpremie i ett historiskt perspektiv

Tidigare i veckan publicerade revisionsbyrån PwC sin årliga riskpremiestudie, vilket är en höjdpunkt för oss som är intresserade av företagsvärdering.


Avkastningskravet på Stockholmsbörsen uppmättes i årets studie till 8,5 procent. Avkastningskravet åren 2006-2024 har inte varierat särskilt mycket med ett genomsnitt under perioden på 7,8 procent. Det aktuella avkastningskravet är således högt i ett historiskt perspektiv, det högsta sedan finanskrisen 2009.


Under perioden som undersökningen genomfördes var den genomsnittliga riskfria räntan på en svensk 10- årig statsobligation 2,4 procent, vilket innebär att marknadsriskpremien uppgick till 6,1 procent. Underlaget till undersökningen är enkätsvar från marknadsaktörer som till exempel fondförvaltare och aktieanalytiker.


Under perioden 1998-2011 var riskpremien i genomsnitt cirka 4,5 procent, för att därefter (2012-2024) stiga till ett genomsnitt på cirka 6,5 procent. Ökningen har antagligen med finanskrisen att göra.


När vi värderar bolag i vår aktieförvaltning använder vi en riskpremie på 5 procent, vilket är en rimlig nivå sett över en mycket lång tidshorisont. Medianvärdet under hela perioden (1998-2024) som PwC genomfört undersökningen är 5,5 procent. Utifrån vårt perspektiv är riskpremien på 6,1 procent i undersökningen för hög.


Källa: PwC


Enligt undersökningen anser de investerare som svarat att en ”normal” riskfri ränta är 2,9 procent. Vi använder en riskfri ränta på 3 procent i vår aktieförvaltning. Nuvarande ränta på en svensk tioårig statsobligation är 2,36 procent och genomsnittet de senaste tio åren är 1,12 procent. En ränta på 3 procent är således relativt hög men samtidigt realistisk i ett längre perspektiv utifrån det teoretiska makroekonomiska sambandet mellan tillväxt och ränta.


Källa: Infront


PwC har även räknat ut det implicita avkastningskravet på Stockholmsbörsen. Det varierar betydligt mer än utfallet i undersökningen. Den variationen skapar möjligheter då aktiemarknaden överreagerar kortsiktigt.

Källa: PwC, riskpremiestudien 2024


Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page