top of page

Fimento AB ingår strategiskt partnerskap med Enento Group

Fimento AB, dotterbolag till Moank Fintech Group AB ingår strategiskt partnerskap med

Enento Group, en av de ledande leverantörerna av digitala affärs- och

konsumentinformationstjänster i Norden. Partnerskapet innebär att Fimento blir leverantör av

mjukvaruplattform för förädling och AI-analys av bankkontodata (PSD2) till Enento Group.


”Partnerskapet med Enento Group är en bekräftelse på Fimentos position inom förädling och AI-analys av bankkontodata på marknaden. Vårt syfte är, med hjälp av vår unika kombination av teknik och kompetens, att tillhandahålla en mjukvaruplattform som innebär en betydande skillnad för användaren” säger Andreas Taflin, VD på Fimento.


”Vi ser detta som ytterligare ett tecken på att våra företag befäster sin ställning på fintech-marknaden” säger Karl Bodén, styrelseordförande i Moank Fintech Group.


Fimentos mjukvaruplattform kommer att ingå som en del i Enentos totala utbud av digitala tjänster och datainhämtning.


”Enento Group ser ljust på framtiden för PSD2 och Open Finance inom affärsinformationstjänster i Norden. Med en alltmer snabbfotad omvärld är det viktigt att kunna erbjuda moderna tjänster som gör nytta för våra kunder. Baserat på deras långa historik inom PSD2 tjänster, så har vi valt Fimento som vår strategiska partner för att utveckla och anpassa Enento Groups PSD2 tjänster i enlighet med våra egna, våra kunders och framtida behov” säger Jeanette Jäger, VD Enento Group.


Fimento AB är ett dotterbolag till Moank Fintech Group AB, som är en av PAM Capitals alternativa investeringar.

 

Enento Group är ett nordiskt företag som försett företag och samhället med information och kunskap sedan 1905. Enento Group samlar in och omvandlar data och information till analyserade datamodeller och insikter som används i interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort.


Enentos digitala tjänster hjälper både företag och konsumenter i dagliga beslutsprocesser, så som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Enento Group har 400 anställda i Finland, Norge, Sverige och Danmark. I Sverige är Enento verksamt under varumärkena UC, Proff och Allabolag. Företaget hade 2022 en nettoomsättning på 167,5 MEUR och är noterat på Nasdaq Helsinki med tickern ENENTO.


Comments


bottom of page