top of page

Förklaringen till den senaste börsuppgången

Stockholmsbörsen har stigit 14 procent sedan botten i slutet av oktober. Vad förklarar den kraftiga uppgången? Det är enkelt – lägre räntor. Det förklarar också varför Fastigheter är den sektor som gått allra bäst under den här perioden. De tre största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen, Sagax, Balder och Castellum har stigit med 32-48 procent sedan slutet av oktober. På indexnivå är det framför allt de större verkstadsbolagen, som till exempel Atlas Copco, Volvo och Assa Abloy, som drivit utvecklingen.

Den amerikanska tioårsräntan har gått från 5 procent till att nu närma sig 4 procent på mindre än två månader. Den svenska tioårsräntan stannade på 3 procent och handlas nu på omkring 2,3 procent. Flera svenska banker har som en följd av detta sänkt bolåneräntorna den senaste tiden, vilket har fungerat som raketbränsle för till exempel bostadsutvecklaren JM som stigit nästan 40 procent från botten i slutet av oktober.

Hur ser vi då på framtiden? Konjunkturen försämras, vilket förklarar räntenedgången. Huvudsaken för börsutvecklingen är att räntorna stabiliseras så att osäkerheten minskar. Räntenivåerna i sig är inget större problem för bolag och hushåll generellt, även om det naturligtvis finns en minoritet som har för hög belåning. Med en lugnare räntemiljö bör aktiemarknaden fortsätta att utvecklas positivt, tills signaler om en sämre konjunktur tar överhanden. När utsikterna blir mörka och vinstförväntningarna justeras ned brukar aktier gå svagt, men där är vi inte än.

I vår nordiska aktieförvaltning ägnar vi betydligt mer tid åt mikro, alltså bolagen, än makro. Vi äger främst bolag som historiskt lyckats växa med lönsamhet även under svåra perioder på makroplanet. I och med att de bolag vi äger har gynnsamma långsiktiga tillväxtförutsättningar, hög lönsamhet och solida balansräkningar har vi en portfölj som vi bedömer kommer utvecklas relativt starkt även i en svagare konjunktur.


Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page