top of page

Eva Trouin ny VD på Moank Fintech Group


Eva Trouin VD  Moank Fintech Group

Eva Trouin, med bakgrund från bland annat Nordnet och Swedbank, har utnämnts till ny VD för Moank Fintech Group AB.


Moank Fintech Group, tidigare Credit Opportunity One AB, är en bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech. Strategin för Moank Fintech Group är att utöva ett aktivt och värdeskapande ägande i verksamheter vars affär kapitaliserar på den strukturomvandling drivet av teknik, som sker inom finnsiella tjänster.


Eva Trouin har nu rekryterats som ny VD till bolaget och kommer närmast från Swedbank där hon haft roller som privatmarknadschef för den svenska marknaden samt ansvarig för kundinsikter. Tidigare var hon även Sverigechef på Nordnet.


“Genom rekryteringen av Eva skapar vi förutsättningar för Moank Fintech Group att fortsätta på sin tillväxtresa. Vi ligger i framkant i skärningspunkten mellan teknik och finans och är väl positionerade för att bryta ny mark i en bransch där utvecklingen sker snabbt. Vi är övertygade om att tillgången till högkvalitativ data och tillämpandet av bolagets betydande AI-teknik är en differentierande faktor för bolagen vi är aktiva i. Arbetet med att utveckla vår existerande verksamhet sker i ett högt tempo, samtidigt som vi också ser potential att växa genom förvärv. Med sin bakgrund inom såväl bank som finans samt tech-baserad verksamhet är Eva mycket lämpad att leda det arbetet”, säger Karl Bodén, styrelseordförande på Moank Fintech Group.


Moank Fintech Groups portföljbolag verkar inom ett flertal fintech-marknader. Den gemensamma nämnaren är en strukturell medvind i ny teknik så som AI och molnbaserad mjukvara vilket gynnar bolagen.


“Jag ser stor potential i att utveckla affärerna inom bolaget och bygga kundupplevelser som baseras på data genom ny teknik. Det finns stora möjligheter att driva förändring inom finansbranschen och jag är väldigt glad att få chansen att göra det i detta sammanhang. Moank Fintech Group är en aktiv ägare i sina portföljbolag och med mina erfarenheter från bank och fintech ser jag fram emot att leda verksamheten framåt, samt hjälpa dessa att ta nästa steg”, säger Eva Trouin, nytillträdd VD på Moank Fintech Group.


Eva Trouin tillträdde sin tjänst som VD under augusti månad.

För mer information, kontakta:


Eva Trouin, VD, e-post: eva.trouin@moankfintechgroup.se, tel: 070-5773804 Karl Bodén, styrelseordförande, e-post: karl.boden@moankfintechgroup.se, tel: 070-6440883

Om Moank Fintech Group AB (publ)


Moank Fintech Group AB är en svensk bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech. Moank Fintech Group äger bland annat kreditmarknadsbolaget Moank AB, och Fimento AB som tillhandahåller en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella kredittjänster. Moank Fintech Group är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör bättre och mer effektiva tjänster och produkter för konsumenter som företag.Comments


bottom of page