top of page

Ett positivt avslut för kreditmarknaden 2023


Det fjärde kvartalet kan med fördel delas upp i två faser, före och efter Federal Reserves ("Fed", den amerikanska centralbanken) beslut att den 1 november, för andra mötet i följd, behålla styrräntan oförändrad. Detta besked öppnade för tolkningen att toppen i denna räntehöjningscykel var nådd varpå kapitalmarknaderna i stället började positionera sig för räntesänkningar.

Under den första fasen av det fjärde kvartalet prisade räntemarknaden in en längre period av styrräntor på befintliga nivåer. Detta fick 5- och 10-åriga amerikanska statspapper att stiga till 5 procent, den högsta nivån som den amerikanska 10-åringen handlats på sedan 2002. Även svenska statsobligationer handlades under oktober till högre yield där en 5-årig statsobligation handlades över 3 procent vilket var 11-årshögsta.

Den andra fasen av det fjärde kvartalet initieras av en rekyl på amerikanska statspapper under slutet av oktober där räntan snabbt sjönk tillbaka. Denna ränterörelse fick ytterligare fart av att Fed den 1 november beslöt att lämna styrräntan oförändrad. Även om Fed fortfarande betonade att man bevakade inflationsdata och kunde komma att höja styrräntan i december, så resulterade beskedet i att räntorna på 5-åriga amerikanska statspapper under november sjönk från 4,8 till 4,3 procent. Dessa kraftiga räntenedgångar påverkade kapitalmarknaderna positivt och en ökad riskvilja återuppväckte uttrycket ”FOMO” (Fear Of Missing Out).

Läs hela kvartalsrapporten och estimeringen för 2024 i PAM Capitals Fixed Income rapport för Q4 2023.


PAM Fixed Income - Q4 2023
.pdf
Download PDF • 1.03MB

bottom of page