top of page

Breda uppgångar efter Fed-beskedet

Börsen och framför allt fastighetsbolagen steg kraftigt igår på besked från den amerikanska centralbanken (Fed) att man lämnar styrräntan oförändrad, för andra mötet i rad. Även om Fed fortfarande betonar att man bevakar inflationsdata och kan komma att höja styrräntan i december, så resulterade beskedet i att räntorna på amerikanska statspapper sjönk där 5-åringen nu handlas till 4,57 procent att jämföra med 4,99 procent för 14 dagar sedan. Igår lämnade även den norska centralbanken (4,25 procent) och Bank of England (5,25 procent) sina styrräntor oförändrade mot bakgrund av att inflationen är på väg ner. Även dessa centralbanker lämnar dörren öppen för ytterligare höjningar.PAM Distressed Opportunities AB (publ) (''PDO'')

PDO är ett investeringsbolag som grundats av PAM Capitals moderbolag CMI Group AB. Avsikten med PDO är att tillvarata potentialen i sektorer och bolag vars obligationer handlas till stora rabatter. Detta är initialt fastighetssektorn som påverkats kraftigt av framför allt stigande räntor, men detta kan komma att omfatta även andra bolag och sektorer, speciellt efter att den första treårsperioden realiserats. Målavkastningen är netto totalt 50 procent under den första treårsperioden.

Investerare som vill vara med i PDO gör det via preferensaktier vilka erhåller all utdelning. Preferensaktierna tecknas för 100 kr styck och inlösen kan begäras efter tre år till substansvärde.

Under de senaste två månaderna har strukturen kring PDO finslipats. Mot bakgrund av att den preliminära europeiska inflationen ”bara” steg med 2,9 procent under oktober samt att ECB lämnade sin styrränta oförändrad förra veckan är det vår uppfattning att timingen nu är rätt att genomföra lanseringen.

Länkat nedan finns informationsmemorandum, One Pager och anmälningssedel till PDO.

Frågor och information kring deltagande etc riktas till er kapitalförvaltare på PAM Capital som kommer att sköta förvaltningen av PDO:s investeringsportfölj.

Informationsmemorandum kan ni hitta här.

One Pagern kan ni hitta här.

Anmälningssedeln till PDO kan ni hitta här. 

Utveckling under året för utvalda marknaderComentários


bottom of page