top of page

Bolagsbesök på Bufab och Troax


Bild: Bufab

Förra veckan var vi i Småland och besökte två riktiga kvalitetsbolag.

Bufab

Bufab är en global leverantör av C-parts (t.ex. skruvar, muttrar och bultar) med en verksamhet som drivs via 45 helägda dotterbolag med egen resultaträkning. Bolaget tillhandahåller omkring 165 000 unika C-parts, har cirka 18 000 kunder och 1 800 anställda.

Industribolag som vill reducera komplexiteten i sin leverantörsbas lägger ut hanteringen av C-parts till större leverantörer som Bufab. Bufab köper in produkterna från över 4000 leverantörer (80 procent av inköpskostnaderna kommer från de 550 största leverantörerna), packar om och säljer dem vidare till sina kunder med ett påslag. Istället för att köpa C-parts från massor av olika leverantörer, som dessutom står för en liten kostnad i relation till slutproduktens värde, blir Bufab ensam motpart till kunden. Tack vare Bufabs effektivitet kan kunden förvänta sig en kostnadsbesparing och en smidigare tillvaro. Så länge produktionen fungerar smidigt och kostnaderna inte är iögonfallande höga är kunden nöjd, vilket ger utrymme att höja priserna och förbättra lönsamheten.

Branschen är väldigt fragmenterad och bör konsolideras (ännu mer) framöver. Bufab är en relativt stor, global spelare men har en marknadsandel ”en bra bit under 5 procent”. Historiskt har Bufab gjort 2-3 förvärv per år och antagligen fortsätter den förvärvstakten.

Bolaget grundades av Hans Björstrand och Roland Johansson i en liten by några kilometer utanför Värnamo 1977 och har gjort vinst varje år sedan start. 1986 förvärvade den börsnoterade koncernen Finnveden 25 procent av Bufab. Fem år senare köpte Finnveden hela bolaget och 2002 blev Bufab en fristående affärsdivision inom denna koncern. Efter att fonden Nordic Capital Fund V köpte ut Finnveden från börsen 2005 separerades Bufab från Finnveden. Bufab inledde därefter en snabb geografisk expansion. Aktien har varit noterad sedan februari 2014. Verksamheten är uppdelad i fyra segment: North, West, East och UK/North America. Sverige är den största marknaden med 19 procent av omsättningen (2022) och Storbritannien näst störst med 17 procent. Därefter kommer USA med 16 procent av omsättningen.

2022 växte Bufab organiskt med 12 procent, främst till följd av prisökningar men även högre volymer. I det första kvartalet i år var den organiska tillväxten 0 procent, men marginalutvecklingen var desto bättre. Rörelsemarginalen förbättrades till 13,5 procent från 12,1 procent i det första kvartalet förra året. Försäljningen har utvecklats väl samtidigt som kostnaderna hållits nere. Antal anställda var ungefär lika många i det första kvartalet i år som i det andra kvartalet förra året. Kassaflödet har varit väldigt svagt de senaste två åren men var mycket bra i det första kvartalet. Bufab märker av en sämre konjunktur inom vissa kundsegment men i och med att andra segment utvecklas starkt går totalen bra. Ledningen ser ljust på framtiden trots alla mörka moln på makrohimlen. Sammanfattningsvis anser vi att Bufab är ett väldigt bra bolag med en solid affärsmodell, samtidigt som den aktuella värderingen speglar högt ställda förväntningar. Det finns bra skäl till att aktien har utvecklats betydligt bättre än index under många år.


Troax

Troax har tillverkat nätpaneler av stål - maskinskydd, lager- och industriväggar samt förråd, sedan 1955. Den stora drivkraften är ökad automatisering i industrin globalt, men även en ökad e-handel bidrar till den fina tillväxten. Maskinskydd, där Troax levererar skyddslösningar för robotceller och automationslösningar, står för 60 procent av omsättningen. Inom lager- och industriväggar levererar Troax nätpaneler som rasskydd och näthyllplan för pallställ, nätväggar för avgränsning och skydd av stöldbegärligt gods samt kompletta maskinskyddsapplikationer till automatiserade lager. Den delen står för 30 procent av omsättningen. Troax levererar även nätväggslösningar till lägenhetsförråd och garage i Norden.

Bilder: Property Protection och Machine Guarding.


Huvudkontoret ligger i Hillerstorp och har produktionsanläggningar i Hillerstorp (som är klart störst), Birmingham, Shanghai, Bulciago i Italien, Chicago samt i Sroda och Koscian i Polen. Bolaget har tre produktionslinjer i Hillerstorp, men håller på att utöka fabriken för att få plats med ytterligare en lina. Kontinentaleuropa står för strax över 50 procent av koncernens omsättning. Norden stod för 13 procent förra året och Nordamerika 17 procent. Övriga marknader står för 17 procent av omsättningen, varav Storbritannien utgör 11 procentenheter. Troax är överlägsen marknadsledare med en global marknadsandel på cirka 20 procent och är tre gånger så stor som tvåan på marknaden. Det är framför allt de små konkurrenterna som tappar marknadsandelar. Axelent, som är ett privatägt svenskt bolag, är den enda globala konkurrenten. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till imponerande 12 procent per år 2013-2022. Marknadstillväxten uppskattas till 4-6 procent per år. Ungefär 30 procent av de anställda arbetar med försäljning. Rörelsemarginalmålet är 20 procent och utfallet 2022 var 18,7 procent. I samband med Q1-rapporten meddelade Troax att efterfrågan generellt sett är god. Troax har en mycket stark marknadsposition på en växande marknad och vi bedömer att bolaget har bra förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar. Brutto- och rörelsemarginal är hög och så är även avkastningen på kapitalet. Troax är kortfattat ett mycket bra bolag.


Comentarios


bottom of page