top of page

Bankerna mår bra av högre ränta!Swedbank presenterar sitt resultat för fjärde kvartalet


SEB rapporterade en strålande avslutning på 2022 den 26 januari. Resultatet förbättrades med 47 procent jämfört med Q4 2021.

Tidigare idag presenterade Swedbank sitt resultat för det fjärde kvartalet. Swedbank gjorde ett betydligt bättre resultat än väntat, främst tack vare en stark utveckling för räntenettot. Räntenettot steg med 62 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2021 till 10,9 miljarder kronor. Inlåningsmarginalen har förbättrats då banken får högre avkastning på sitt kapital (som bland annat placeras hos centralbanker som ivrigt höjer räntorna) samtidigt som kunderna fortsätter att ha nollränta på sina konton. Även volymerna, både på in- och utlåning, är högre. Men bolånemarginalen har försämrats och bolånevolymerna var en fjärdedel i Q4 2022 jämfört med samma kvartal föregående år, enligt vd Jens Henriksson.

Rörelseresultatet (efter kreditförluster) uppgick till 8 571 miljoner kronor. Det var 43 procent bättre än i Q4 2021. Totala intäkter var 16 124 miljoner kronor i kvartalet, 35 procent högre än i Q4 2021. Räntenettot var betydligt över förväntan. Provisionsnettot var å andra sidan sämre än väntat och dessutom klart lägre än samma kvartal föregående år. Tradingnettot, som har en tendens att vara volatilt, var högre än väntat.

Kostnaderna kom in lägre än förväntat och var 2 procent lägre än i Q4 2021. Kostnaderna i relation till intäkterna (K/I-talet) blev låga 0,40 för helåret 2022 (0,44 2021). Kreditförlusterna är fortsatt låga, 679 miljoner kronor i kvartalet. Sammantaget en avsevärd förbättring av räntenettot och stabila kostnader.

Utdelningen höjs till 9,75 kronor per aktie från 9,25 kronor per aktie. Avkastningen på eget kapital var 13,3 procent 2022 (15,8 procent i det fjärde kvartalet 2022 och 13,2 procent helåret 2021).

Utredningarna rörande penningtvätt pågår. ”Utredningarna befinner sig i olika skeden och banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser eller när utredningarna kommer att slutföras.”

Comments


bottom of page