top of page

Bättre tider stundar för verkstadsbolagen

Bild: Epiroc


För de större verkstadsbolagen noterade på Stockholmsbörsen som redovisar orderingång, förväntar vi oss en organisk ökning i det andra kvartalet 2024 jämfört med samma kvartal föregående år. Vi räknar även med en organisk försäljningsökning.

 

Rörelsemarginalen förväntas förbättras, både jämfört med årets första kvartal och det andra kvartalet förra året, för alla dessa fem bolag, förutom för Epiroc.

 

Det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt i och med semesterperioden men vi räknar med att det fjärde kvartalet blir årets bästa, både försäljningsmässigt och resultatmässigt, för alla fem bolag och att förbättringen fortsätter in i 2025.

Utveckling under året för utvalda marknader

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page