top of page

All time high på Stockholmsbörsen!

Stockholmsbörsen (OMXS30) noterade idag ett nytt all time high och är i skrivande stund +2,89 procent i år. Uppgångarna har i år varit störst i Finans (+9,2 procent) och Industri (4,5 procent) medan Energi (-9,8 procent) och Fastigheter (-9,1 procent) gått sämst.

Givet att Riksbanken sänker styrräntan kommer bolagsvärderingarna att stiga vilket, allt annat lika, talar för ytterligare kursrekord. Eftersom aktiemarknaden tenderar att gå 6 – 12 månader före konjunkturen kan detta anses vara en indikator på att konjunkturen kommer att vända under 2024. Den avgörande faktorn är förenklat inflationen som ”måste” ner mot 2,0 procent för att centralbankerna ska agera och sänka styrräntorna, men då baseffekterna talar för detta är det egentligen bara tidsfaktorn som är osäker.Igår pratade vi med en fastighetsmäklare som hävdade att bostadsrättspriserna är på väg upp eftersom köparna emotser lägre räntor. Om vi bortser från fakta att en solig dag inte betyder att våren är här så är ändå efterfrågan på bostäder en ledande konjunkturindikator. Statistik över bostadsrättspriser från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna var svagt ned under januari (-0,8 procent) för Sverige som helhet och -2,7 procent för de senaste tre månaderna. Kommande rapport presenteras nästa fredag då vi får veta om exempelvis snittpriset på en bostadsrätt på Östermalm har stigit från januarisiffran på 112 115 kr/kvm, vilket i så fall kan tolkas som en signal på stigande efterfrågan.


Källa/diagram: Bostadspriser Östermalm, Stockholm. Svensk Mäklarstatistik.

Väsentligt bredare och mer pålitlig konjunkturstatistik är dock fortfarande svag. Svenska BNP sjönk förra året med 0,2 procent som en följd av att ekonomin kontraherade under årets tre sista kvartal. Efter två konsekutiva kvartal med BNP-nedgångar säger man att ett land befinner sig i teknisk recession och där befinner sig alltså Sverige sedan i höstas. Med en tillväxtprognos för Sverige från EU-kommissionen på +0,2 procent för 2024 måste vi stilla invänta att konsumtionen tar fart som en reaktion på sänkta räntor, innan svensk BNP enligt EU-kommissionen ökar med 1,6 procent under 2025.

Inflationen har under fyra månader rört sig sidledes

Tysk inflation för februari presenterades igår på 2,6 procent för både Bayern och Nordrhein-Westfalen (största delstaten och mest folkrika delstaten). Detta befäster trenden ned mot 2 procents inflation, som antas bli startskottet för räntesänkningar från ECB, även om de senaste fyra månadernas europeiska inflationsstatistik har uppvisat en sidledes rörelse mellan 2,4 och 2,9 procent. I USA presenterades igår inflationsmåttet PCE (Personal Consumption Expenditure Price Index) vilket var 2,8 procent och således också uppvisade snarlik fyra månaders sidledes rörelse mellan 2,4 och 2,8 procent.

Inflationen i både USA och Europa är alltså nära 2,0 procent men nuvarande sidledes rörelse gör att starten för räntesänkningarna förskjuts och nu väntas ske först till sommaren. Som en konsekvens av att starten för räntesänkningarna förskjutits har även storleken på räntesänkningarna under 2024 minskat. Vid årsskiftet var förväntningarna att Riksbanken skulle sänka räntan med 1,5 procent under 2024 men nu har förväntan minskat till 1 procent. Utan tvivel kommer räntesänkningarna, när de väl sker, att påverka konsumtionen positivt och därmed även konjunkturen. Låt oss hoppas att fastighetsmäklaren har rätt.


 

Utveckling under året för utvalda marknaderComentarios


bottom of page