top of page

Aktiemarknaden i ett längre perspektiv

Efter finanskrisen, då Stockholmsbörsen bottnade under hösten 2008 och våren 2009, var uppgången över 500 procent tills pandemin fick börsen på fall tidigt 2020. Det var förvisso en hel del oro och flera kännbara nedgångar under den här perioden (2009-2020), men sett i ett längre perspektiv dröjde dramatiken till pandemiutbrottet 2020. Stockholmsbörsen rasade då 35 procent på en månad, från den 19 februari till den 20 mars. Därefter, när investerare insåg att pandemin var något övergående och att vissa bolag och sektorer till och med gynnades av pandemin, tog aktiemarknaden ett glädjeskutt på nästan 130 procent fram till inledningen av 2022. Då började inflation och globala räntor att dra iväg och Stockholmsbörsen rasade 32 procent till slutet av september 2022. Sedan dess är uppgången 36 procent trots fortsatt oro för inflation och högre räntor, en geopolitisk situation som är värre än på mycket länge samt en global konjunktur som är på fallrepet efter den kraftiga ränteuppgången. Det är bara att konstatera att aktiemarknaden är stark. Och den här styrkan beror framför allt på att företagen tjänar mycket pengar trots en turbulent omgivning.Så vad tror vi om framtiden? Sett till rapporterna för det fjärde kvartalet och de framtidsutsikter som förmedlas, så utvecklas den globala ekonomin ganska väl, även om vikande orderingång vittnar om försämrad efterfrågan. Men det är inget brant fall i efterfrågan, utifrån vad de globala verkstadsjättarna rapporterar, och lönsamheten bland de här globalt verksamma bolagen är generellt sett på en hög nivå.

Framtidsutsikterna är ljusa för majoriteten av de större bolagen som är noterade i Norden: Novo Nordisk, AstraZeneca, ABB, Atlas Copco, Volvo, storbankerna, Hexagon och Assa Abloy, för att nämna några exempel. Vi ser en svagare resultatutveckling för verkstadsbolagen på kort sikt, med förhoppningen att 2025 blir bättre än 2024. Oavsett konjunkturutsikter ser de globala verkstadsbolagen väldiversifierade och starka ut. De har bra spridning på sina verksamheter, både avseende geografi, kunder och produkter. Innovationskraften imponerar bland dessa bolag, de är väldigt välskötta operationellt och samtidigt stabila finansiellt. Den sämsta procentuella utvecklingen för orderingången får vi sannolikt innevarande kvartal, och att vi får se tillväxt igen i orderingången under det andra halvåret i år. Då bör 2025 bli hyggligt bra försäljningsmässigt.

De större svenska bolagen är således i fin form, om vi tillåts generalisera. Såväl de större verkstadsbolagen som storbankerna, som är de två viktigaste sektorerna på Stockholmsbörsen, går starkt resultatmässigt och har solida balansräkningar.

Till gagn för aktiemarknadens utveckling, förutom ovan nämnda utveckling för bolagen, har räntorna sjunkit ordentligt sedan i höstas. Stabila räntor, och till och med lägre styrräntor under våren, tillsammans med att bolagen presterar väldigt väl i en utmanande makromiljö är positivt för aktiemarknaden. Slutsatsen blir: köp aktier, de stiger i värde över tid.

Riskerna som vi framför allt ser är att den globala ekonomin försvagas mer än väntat eller att den geopolitiska situationen i världen blir ännu sämre. 

Utveckling under året för utvalda marknader
Comments


bottom of page