top of page

2024 blir klart bättre än 2023Börsåret har varit ganska stökigt så här långt. Året började väldigt starkt med en uppgång fram till början av februari på 13 procent, för att därefter rasa 10 procent fram till och med den 24 mars. Fallet tilltog i slutet av vecka 10 när den dittills okända banken Silicon Valley Bank fick hela världen att oroa sig för en ny finanskris. En vecka senare tvingade schweiziska myndigheter UBS att förvärva kollegan Credit Suisse. Men den här veckan har Stockholmsbörsen stigit 5 procent och oron för en ny finanskris är som bortblåst. Vi är inte särskilt oroliga för att det finansiella systemet ska kollapsa. En viktig skillnad nu jämfört med finanskrisen 2008/2009 är all den reglering som tillkommit sedan dess. Övervakningen av de större bankerna är väldigt hög, nästan på en absurd nivå. Och det finns planer för att montera ned en bank om det skulle behövas.

Den svenska banksektorn är för övrigt synnerligen välmående, med hög avkastning på eget kapital, och välkapitaliserad.


I dessa turbulenta tider blir vi istället stärkta i vår uppfattning att den bästa strategin för att skapa en god avkastning på aktiemarknaden över tid är att vara långsiktig ägare i bolag av hög kvalité och i så stor utsträckning som möjligt försöka bortse från det informationsbrus som vi matas med dagligen. Det viktiga är hur bolagens kassaflöden utvecklas och risken i dessa.


Det första kvartalet avslutas idag och rapporterna från bolagen publiceras om ungefär en månad. Rapporterna kommer inte att bli någon munter läsning. Vi blir inte förvånade om utfallet blir sämre än analytikernas förväntningar men det behöver inte betyda att rapporterna tas emot negativt av investerarkollektivet. Förutom tecken på att efterfrågan inte försvagas ytterligare vill investerare se stabila utsikter för inflation och räntor. Vi bedömer att vi gradvis går mot lite bättre tider och att 2024 blir klart bättre än 2023.


Sämre konjunktur på grund av hushållens minskade köpkraft är det största hotet mot en bra börsutveckling. Inflationshotet kan inte helt avskrivas än, även om ökningstakten bör minska framgent. Kriget i Ukraina fortsätter också att skapa osäkerhet. De flesta bedömare räknar med att inflationstakten dämpas gradvis framöver, att styrräntorna stabiliseras senare i år, samtidigt som konjunkturförsvagningen blir måttlig. Om det scenariot blir verklighet borde Stockholmsbörsen utvecklas väl.


 

Utveckling under året för utvalda marknader


Comments


bottom of page